top of page

Tarieven Kine:

Courante aandoeningen:

1e behandeling: 31€

2e tot 9e behandeling: 25€

Vanaf de 10e behandeling: 22,26€

Fa-pathologie:

1e tot de 20e behandeling: 25€

Fb & E-pathologie:

Alle behandelingen: 25€

Deze honoraria zijn vastgesteld door de conventie. Hoeveel u hiervan terug kan vorderen via uw ziekenfonds of verzekering hangt af van uw eigen persoonlijke situatie. U heeft hiervoor wel een doktersvoorschrift nodig.

Tarieven Osteopathie:

Voor een osteopathische behandeling hebt u geen doktersvoorschrift nodig en hiervoor wordt een vast tarief van 60€ gerekend.

Via uw ziekenfonds of verzekering kan u van dit bedrag tenminste 10€ terugvorderen; dit verschilt erg sterk van ziekenfonds tot ziekenfonds.

bottom of page